سیستم سازه‌ای

در مهندسی سازه، سیستم سازه‌ای یا قاب سازه‌ای به تحمل بار توسط زیر-سیستمی از یک سازه گفته می‌شود. یک سامانه سازه‌ای، بارهای وارد شده را از طریق اعضای سازه‌ای به‌هم‌پیوسته، منتقل می‌کند.

ساختمان های بلند

ساختمان‌های بلندمرتبهویرایش

سیستم سازه‌ای در ساختمان‌های بلندمرتبه، به گونه‌ای طراحی می‌شود تا بتوانند در برابر بارهای گرانشی عمودی و بارهای جانبی وارد شده به وسیله باد و زمین‌لرزه ایستادگی کنند. یک سیستم سازه‌ای، تنها شامل اعضایی می‌شود که برای پایداری در مقابل بارها طراحی شده‌اند و اعضای دیگر، غیرسازه‌ای هستند.

دسته‌بندی سامانه‌های سازه‌ای ساختمان‌های بلندمرتبه، در سال ۱۹۶۹ میلادی، توسط فضلور خان انجام شده و برای ترکیب سازه‌های داخلی و خارجی تعمیم داده شد. در این دسته‌بندی، داخلی یا خارجی بودن یک سامانه سازه‌ای، به وسیله سیستم تحمل بار جانبی اولیه، مشخص می‌شد.

سازه‌های داخلی عبارتند از:

سازه‌های خارجی نیز شامل موارد زیر می‌شوند:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش