سیستم صوتی عمومی

سیستم صوتی عمومی به تمام وسایل گفته می‌شود که مورد استفاده برای انتشار صدا، در یک مکان بزرگ مانند ورزشگاه‌ها برای برگزاری کنسرت به کار گرفته شود.

Large Outdoor Concert.jpg

زنجیر صوتیویرایش

برای داشتن یک کیفیت خوب صوتی روی بلند گوها، فقط داشتن اَمپلیفایر(تقویت‌کننده)ها و بلند گوهایی خوب کافی نیست. میکروفون نقش خیلی مهمی در ضبط یک صدای خوب و در نتیجه داشتن یک صدای با کیفیت داردند.