سیستول (به انگلیسی: Systole) به فرایند انقباض قلب گفته می‌شود. این اصطلاح درحقیقت مربوط به انقباض بطن چپ می‌باشد.[۱] در جریان سیستول٬ لایهٔ ماهیچه قلب (میوکارد) بر اثر دریافت پیام‌های الکتریکی سامانهٔ عصبی خودگردان٬ پاسخ خود را به شکل انقباض بیان می‌کند. به حالت انبساط قلب، دیاستول گفته می‌شود.

سیستول بطنی
بخش‌هایی از منحنی QRS. سیستول بطنی در موج QRS و سیستول دهلیزی در موج P آغاز می‌شود.

هنگام سمع قلب فاصله بین صدای اول و صدای دوم قلبی (S2) با زمان سیستول قلب مطابقت دارد و این زمان به طور طبیعی کوتاهتر از زمان بین صدای دوم و اول (دیاستول) است.

وهمچنین: دیاستول و سیستول قلب به طور متناوب انجام می شود.و در هر چرخه قلب با خون سیاهرگ ها پر و سپس منقبض می شود(دیاستول) و خون را به سراسر بدن می فرستد.

جستارهای وابسته ویرایش

دیاستول

منابع ویرایش

  1. February 10, 2011. "Systole definition - Medical Dictionary definitions of popular medical terms easily defined on MedTerms". Medterms.com. Archived from the original on 14 July 2011. Retrieved 2011-02-10.