خطوط برق هوایی

(تغییرمسیر از سیم بالاسر)

سیم بالاسر به سیم‌ها یا کابل‌هایی که برای انتقال برق از یک نقطه تأمین انرژی به یک قطار، تراموا، یا واگن مترو بکار می‌رود می‌گویند. برق این سیمها از طریق ایستگاه‌های تغذیه که در بازه‌های مشخص قرار گرفته تأمین می‌شود. خود ایستگاه‌های تغذیه معمولاً از یک شبکه برق ولتاژ بالا تغذیه می‌شوند.[۱][۲]

سیم‌های بالاسر قطار در سوئیس

منابع

ویرایش
  1. UIC English/French/German Thesaurus.
  2. Исаев, И. П. ; Фрайфельд, А. В. ; "Беседы об электрической железной дороге" (Discussions about the electric railway) Москва, "Транспорт", 1989. pp, 186-7