یک سال پس از نخستین نمایش فیلم ورود قطار به ایستگاه در فرانسه، این فیلم به عنوان اولین فیلم سینمایی در ترکیه به نمایش در آمد.

تاریخ سینمای ترک را می‌توان به ۷ دوره متفاوت تقسیم کرد:

  1. سال‌های بین ۱۹۱۴ تا ۱۹۳۰،
  2. سال‌های بین ۱۹۳۱ تا ۱۹۵۰،
  3. سال‌های بین ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۰،
  4. سال‌های بین ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۰،
  5. سال‌های بین ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰،
  6. سال‌های بین ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰،
  7. سال‌های بعد از سال ۱۹۹۰ یا همان دوره معاصر سینمای ترک.[۱]

در سال ۱۹۱۴، فواد اوزکینای با ساختن یک فیلم مستند اولین فیلم ترک را ساخت.[۲]

کارگردان‌های سرشناسویرایش

منابعویرایش

  1. سینمای ترک از دیروز تا به امروزنگاهی به تاریخچه سینمای ترک (دوره اول) تاریخ انتشار ۱۲٫۰۱٫۲۰۱۰ ۰۸:۴۱:۲۸ UTC، افسانه قوسی، رادیو ترکیه
  2. سینمای ترک از دیروز تا به امروز نگاهی به تاریخچه سینمای ترک (دوره اول) تاریخ انتشار ۱۲٫۰۱٫۲۰۱۰ ۰۸:۴۱:۲۸ UTC، افسانه قوسی، رادیو ترکیه