سینما بهمن زنجان

سینما بهمن یک سینما در شهر زنجان، ایران است.

سینما بهمن
مکانزنجان، خیابان امام خمینی
مالکحوزه هنری
اداره کنندهمیثم زنجانی
نوعداخل سالنی
ظرفیتسالن اصلی (۱۳۱ نفر)
بالکن (۱۰۰ نفر)
تأسیس۱۳۵۳

این سینما که متعلق به حوزه هنری می‌باشد در سال ۱۳۵۳ با ۱ سالن افتتاح شده است.

منابعویرایش