سینما بهمن کاشان

سینما بهمن یا مجتمع سینمایی کاشان یک سینما در شهر کاشان، ایران است.

سینما بهمن
مکانکاشان، میدان پانزده خرداد، خیابان رجایی
مالکحوزه هنری
اداره کنندهمهدی خالدی حسینی
نوعداخل سالنی
ظرفیتسالن ۱ (۲۰۰ نفر)
سالن ۲ (۱۷۵ نفر)
سالن ۳ (۱۷۰ نفر)
تأسیس۱۳۵۳

این سینما که متعلق به حوزه هنری می‌باشد در سال ۱۳۵۳ با سه سالن با ظرفیت‌های ۲۰۰ نفر، ۱۷۵ نفر و ۱۷۰ نفر تأسیس شده‌است.

منابعویرایش