سینما فرهنگ (ایلام)

سینما فرهنگ یک سینما در شهر ایلام، ایران است.

سینما فرهنگ
مکانایلام، خیابان پیروزی
مالکاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام
اداره کنندهمحمدرضا وافری
نوعداخل سالنی
ظرفیت۲۲۰ نفر
تأسیس۱۳۹۴

این سینما در سال ۱۳۹۴ با یک سالن با ظرفیت ۲۲۰ نفر تأسیس شده‌است.

منابعویرایش