سینما میرزا کوچک خان

یک سینما در شهر رشت

سینما میرزا کوچک خان یک سینما در شهر رشت، ایران است.

سینما میرزا کوچک خان
خطای لوآ در پودمان:Mapframe در خط 379: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value).
نام‌های پیشینسینما آسیا
مکانرشت، میدان شهرداری، خیابان علم‌الهدی
مختصات
مالکناصر مجد بیگدلی
گردانندهبهمن بروجردی
گونهداخل سالنی
گنجایشسالن اصلی و بالکن (۷۵۰ نفر)
گشایش۱۳۴۲

این سینما در خیابان علم الهدی، روبروی کتابخانه ملی واقع شده‌است که قبلاً به سینما آسیا معروف بود. سینما آسیا یا میرزا کوچک خان در دهه ۱۳۴۰ بنا شده‌است.

این سینما که متعلق به بخش خصوصی می‌باشد دارای یک سالن به همراه بالکن با ظرفیت ۷۵۰ نفر می‌باشد.

منابع

پیوند به بیرون