سی‌او

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

CO در معانی زیر کاربرد دارد: