سی و سه خدا (त्रिदश) یا تریداشا پانتئونی از ایزدان هندوئیسم، دین ودائی است که برخی از این ایزدان بعدها توسعه یافتند. تریداشا به‌طور کلی شامل مجموعه ای از ۳۱ ایزد متشکل از ۱۲ آدیتیاس، ۱۱ رودراس و ۸ واسوس است، در حالی که هویت دو خدای دیگر که ۳۳ را پر می‌کنند متفاوت است.

بخشی از ویوماماندالا که رودراس را نشان می‌دهد - حدود قرن پنجم میلادی، Katra Keshav Dev. در حال حاضر در موزه Mathura.

سی و سه ایزد عبارتند:

منابع دیگر شامل این دو است اشوین‌ها (یا ناستیه), خدایان دوقلو خورشیدی.

منابع ویرایش