شاتو دو مانتونون

(تغییرمسیر از شاتو دو مینتنون)
نمای جنوبی

شاتو دو مانتونون (فرانسوی: Château de Maintenon) یک شاتو-قلعه در کامین اور-ا-لوآر می باشد. این کاخ محل اقامت همسر دوم لوئی چهاردهم بود و از این رو این بنا را مشهور کرده است.

منابعویرایش