به شاخه‌ای فرعی که از رود اصلی جدا شود و به آن بازنگردد شاخابه (Distributary) گفته می‌شود.[۱] شاخابه‌های جدا از رود اصلی به‌طور مستقل به دریاچه، دریا یا اقیانوس می‌ریزند. شاخابه‌ها ممکن است بر اثر نهشت رود و مسدود شدن آبراههٔ اولیه ایجاد شوند. برعکس شاخابه‌ها، اگر رودی در مسیر خود به دریا نریزد بلکه به رود بزرگ‌تری بپیوندد به آن رود اولیه ریزابه می‌گویند.

منابعویرایش

  1. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر دوازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب