شاخه‌های بوداگرایی

شاخه‌ها، فرقه‌ها و مذاهب دین بودا.

مکاتیب نیکایهویرایش

بیست‌فرقه (هینه‌یانه)ویرایش

فرقه‌های فرعی تراواداویرایش

مهایانهویرایش

مهایانه یا راه بزرگ از شاخه‌های اصلی دین بودا است.

مکاتیب تانتریویرایش

این مکاتب، بیشتر بر جنبه صوفیانه و رازآمیز دین بودا تأکید دارند و با وردها و ذکرهای گوناگون کار می‌کنند.

منابعویرایش

  • Coleman, Graham, ed. (1993). A Handbook of Tibetan Culture. Boston: Shambhala Publications, Inc.. ISBN 1-57062-002-4.
  • Warder, A.K. (1970). Indian Buddhism. Delhi: Motilal Banarsidass.