شاخه‌های بوداگرایی

شاخه‌ها، فرقه‌ها و مذاهب دین بودا.

مکاتیب نیکایه ویرایش

بیست‌فرقه (هینه‌یانه) ویرایش

فرقه‌های فرعی تراوادا ویرایش

مهایانه ویرایش

مهایانه یا راه بزرگ از شاخه‌های اصلی دین بودا است.

مکاتیب تانتری ویرایش

این مکاتب، بیشتر بر جنبه صوفیانه و رازآمیز دین بودا تأکید دارند و با وردها و ذکرهای گوناگون کار می‌کنند.

منابع ویرایش

  • Coleman, Graham, ed. (1993). A Handbook of Tibetan Culture. Boston: Shambhala Publications, Inc.. ISBN 1-57062-002-4.
  • Warder, A.K. (1970). Indian Buddhism. Delhi: Motilal Banarsidass.