شامات ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • شامات (سرزمین)، منطقه‌ای در جنوب غرب آسیا؛ دربرگیرنده کشورهای امروزین سوریه، اردن، لبنان، فلسطین٬ قبرس٬ بخش‌هایی از جنوب ترکیه و شرق مصر
  • شامات (ربع)، یکی از بخش‌های چهارگانه قصبه یا شهرستان نیشابور قدیم در ربع نیشابور خراسان
  • دهستان ربع شامات، دهستانی از توابع بخش ششتمد شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ایران
  • شامات، مونتانا یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا