شاهرخ‌میرزا قاجار

(تغییرمسیر از شاهرخ میرزا قاجار)

شاهرخ میرزا شاهزاده قاجار، پسر ششم حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما از بطن دختر محمدقلی‌خان افشار ارومی و نوه فتحعلی‌شاه قاجار بود.[۱]

او در اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه به حکومت کاشان منصوب شد و سال‌ها در این شهر حکومت کرد.[۲] در این مدت وزارت او برعهده محمدکاظم‌خان شیبانی بود.[۳]

او با دختر محمدقاسم خان ظهیرالدوله و خواهر مهدعلیا ازدواج کرده بود و شوهرخاله ناصرالدین شاه محسوب می‌شد.[۴]

دودمانویرایش

منابعویرایش

  1. عضدالدوله، احمد میرزا. تاریخ عضدی. تهران: بابک، ۱۳۵۴. صفحه ۳۲۰.
  2. ضرابی، عبدالرحیم. مرآت‌القاسان. تهران: ابن‌سینا، ۱۳۴۱. صفحه ۴۰۶.
  3. بامداد، مهدی. شرح حال رجال ایران. تهران: زوار، ۱۳۷۸.
  4. فضل‌الله، خاوری. تاریخ ذوالقرنین. تهران: سازمان چاپ و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰. صفحه ۱۰۹۱.