شاهرخ‌میرزا قاجار

(تغییرمسیر از شاهرخ میرزا قاجار)

شاهرخ میرزا شاهزاده قاجار، پسر ششم حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما از بطن دختر محمدقلی‌خان افشار ارومی و نوه فتحعلی‌شاه قاجار بود.[۱]

او در اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه به حکومت کاشان منصوب شد و سال‌ها در این شهر حکومت کرد.[۲] در این مدت وزارت او برعهده محمدکاظم‌خان شیبانی بود.[۳]

او با بیگم خانم دختر محمدقاسم‌خان ظهیرالدوله و خواهر ملک‌جهان خانم ازدواج کرده بود و شوهرخاله ناصرالدین‌شاه محسوب می‌شد.[۴] حاصل این ازدواج پسری به نام جلال‌الدین میرزا بود که در سال ۱۲۶۱ قمری متولد شد و مدتی حاکم قمشه بود.[۵] نوادگان جلال‌الدین میرزا نام خانوادگی جلالی قاجار را انتخاب کردند.

دودمان ویرایش

منابع ویرایش

  1. عضدالدوله، احمد میرزا. تاریخ عضدی. تهران: بابک، ۱۳۵۴. صفحه ۳۲۰.
  2. ضرابی، عبدالرحیم. مرآت‌القاسان. تهران: ابن‌سینا، ۱۳۴۱. صفحه ۴۰۶.
  3. بامداد، مهدی. شرح حال رجال ایران. تهران: زوار، ۱۳۷۸.
  4. فضل‌الله، خاوری. تاریخ ذوالقرنین. تهران: سازمان چاپ و انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰. صفحه ۱۰۹۱.
  5. سفرنامه سدیدالسلطنه، ص۷۰