شبدر چهاربرگ

(تغییرمسیر از شبدر چهار برگ)

شبدر چهار برگ نتیجه تغییرات غیرعادی در شبدر سه برگ است. شبدر سه برگ به‌عنوان نمادی برای تثلیث مسیحیت به وسیلهٔ سن پاتریک بکار برده می‌شد. بر اساس سنت، یافتن شبدر چهار برگ نشانه خوش شانسی است. به‌ویژه اگر به صورت تصادفی بوسیلهٔ فرد یافت شود. باور برخی بر این است که هر برگ نمادی از چیزی‌است: برگ نخست ایمان، برگ دوم امید، سوم عشق، و چهارم شانس.[۱]

شبدر چهار برگ نمادی از شانس است.

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش
  1. Child, Madge (letter); and Dodge, Mary Mapes (magazine editor) (1877), Letter entitled "Four-Leaved Clovers", St. Nicholas (Scribner's Illustrated Magazine for Girls and Boys), Volume 4 (November 1876- November 1877), Scribner & Co. , New York, New York, U.S.A. , pp. 634-5, in the subsection of letters called "Jack-in-the-Pulpit", July 1877.