شبیه‌سازی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
  • شبیه‌سازی ممکن است به نادرست به جای تاگ‌سازی به کار رود.
  • شبیه‌سازی تقلید با وانمایاندن جنبه‌های کلیدی یکی سامانه یا فرایند است.