شَته آبی یکی از گونه‌های شته است.

وقتی حشرات پرنده روی سطح آب می‌نشینند طعمه شته شکارچی می‌شوند بعضی شته‌ها مثل پشه پا بلند مرداب در سطح آب گردش می‌کنند و حشرات غوطه ور شده را می‌خورند شته‌های دیگر توی آب زندگی می‌کنند و به حیوانات کوچکی مثل بچه قورباغه و بچه وزغ حمله می‌کنند و همچنین ماهی‌های کوچک را مورد حمله قرار می‌دهند شته آبی مثل تمام حشرات دیگر دارای دو جفت بال بوده و بیشتر آنها پرواز کنندگان خوبی هستند.

منابعویرایش