باز کردن منو اصلی

شخصیت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شخصیت، الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار است.

شخصیت همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: