شخم‌زدن زمین زراعی با گاوآهن در نی‌ورنه

شخم‌زدن زمین زراعی با گاوآهن در نی‌ورنه (به فرانسوی: Labourage nivernais) یک اثر نقاشی از رزا بون‌هیوئر (en)، نقاش فرانسوی در ژانر هنر حیوانات به‌سال ۱۸۴۹ میلادی است.

تابلوی شخم‌زدن زمین زراعی با گاوآهن در نی‌ورنه، اثر رزا بون‌هیوئر.

این اثر اکنون در مالکیت موزه اورسی قرار دارد.

منابع ویرایش