باز کردن منو اصلی

شراره‌های آفتاب

شراره‌های آفتاب نام یک آلبوم موسیقی انقلابی است که در آذر ۱۳۵۷ توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی-هوادار سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در شهر واشینگتن تنظیم، ضبط و تکثیر شد. این آلبوم به صورت نوار کاست وارد ایران شد و در مدت کوتاهی ۲/۲ میلیون نسخه از آن توسط سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تکثیر و در سراسر ایران توزیع شد. همچنین سرودهای آن به صورت پی در پی از رادیو انقلاب که مدت کوتاهی در دست چریک‌های فدایی بود پخش می‌شد و علاوه بر آن هوادارن سازمان و دوستداران آلبوم نیز آن را کپی و دست به دست می‌کردند. اشعار این سرودها عمدتاً توسط سعید سلطان‌پور در زندان محمدرضاشاه پهلوی سروده شده و خوانندهٔ اصلی آن داوود شراره‌ها است که در برخی از ترانه‌ها گروه کر دانشجویان دانشگاه واشینگتن صدای وی را همراهی می‌کند.[۱]

شراره‌های آفتاب
سرود انقلابی اثر داوود شراره‌ها با همراهی گروه کر دانشجویان ایرانی دانشگاه واشینگتن
اشعار: سعید سلطان‌پور
آهنگ و تنظیم: مهرداد برآن
پخشکارگاه هنر ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
ضبطکانون موسیقی مترقی ایران
زمانآذر ۱۳۵۷

شرحویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش