«شرح تعرف» کتابی است که آموزه‌ها و رفتارهای عارفان و صوفیان را به زبان فارسی شرح می‌دهد و نثری ساده و بی تکلف دارد. «شرح تعرف» را ابوابراهیم اسماعیل مستملی بخاری نوشته و خود در سال ۴۳۴ هجری درگذشته‌است. مستملی بخاری انگیزه خود را از نوشتن «شرح تعرف» تبرک به سخن پیران متقدم عنوان کرده‌است. مستملی بخاری در واقع کتاب «التعرف لمذهب اهل التصوف» نوشته ابوبکر محمد بخاری کلاباذی، صوفی و فقیه حنفی قرن چهارم، را شرح کرده‌است.

مستملی بخاری را از همعصران خواجه عبدالله انصاری و ابوسعید ابی الخیر دانسته‌اند چونکه سال درگذشت وی را ۴۳۴ هجری نوشته‌اند. این کتاب در پنج جلد با تصحیح آقای دکتر روشن به چاپ رسیده‌است.

شرح التعرّف تاکنون دو بار در تهران چاپ شده‌است: در ۱۳۴۶ ش با تصحیح و تحشیه حسن مینوچهر در یک جلد، و در ۱۳۶۳ ش با مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن در چهار جلد.

منابعویرایش

  • عبدالحسین زرین کوب، جستجو در تصوف ایران، ج۱، ص۶۹، تهران ۱۳۵۷ ش.
  • اسماعیل بن محمد مستملی، شرح التعرّف لِمذهب التصوف، ج۱، مقدمه روشن، ص۵–۶، چاپ محمد روشن، تهران ۱۳۶۳–۱۳۶۶ ش.