شرکت دولتی، شخصیت حقوقی ایجاد شده توسط دولت می‌باشد که با هدف انجام فعالیت‌های تجاری راه‌اندازی شده‌است. این شرکت یا مؤسسه می‌تواند به‌طور کامل یا جزئی در مالکیت دولت یا حکومت بوده و نوعاً برای مشارکت در فعالیت‌های تجاری معینی اختصاص داده می‌شود.[۱] گاهی شرکت‌های دولتی را از آن دسته موسسات دولتی که منحصراً به فعالیت‌های غیر اقتصادی می‌پردازند تفکیک می‌نمایند.[۲]

شرکت دولتی در ایران

ویرایش

طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی[۳] شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

بر اساس ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی،[۴] انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتقاعی دولتی بر عهده سازمان حسابرسی[۵] می‌باشد.

کاربری اقتصادی

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹.
  2. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۵ مه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹.
  3. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹.
  4. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹.
  5. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ فوریه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹.
  6. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹.
  7. «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۷ آوریل ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹.