شریک

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شریک یا پارتنر (Partner) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: