شطرنج (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شطرنج ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: