شعله‌افکن

(تغییرمسیر از شعله افکن)

شعله‌افکن وسیله‌ای مکانیکی است که برای تولید رشته‌ای کنترل شده از آتش طراحی شده است. شعله‌افکن‌ها کاربردهایی در امور نظامی و کشاورزی دارند. از کابرد‌های نظامی آن میتوان به:

سرباز آمریکایی در حال استفاده از شعله‌افکن در جنگ ویتنام
شعله‌افکن ارتش آمریکا به همراه توضیحات قسمت‌های مختلف آن

آتشزدن سنگرهای دشمن

کشاورزی: سوزاندن علفها

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی