شفیلد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شفیلد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: