شقایق‌سانان

شقایق‌سانان (Papaverales) یکی از راسته‌های گیاهان است.

Chelidonium majus - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-033.jpg

شقایق‌سانان راسته‌ای از دولپه‌ای‌های غالباً علفی است شامل شاهتره‌ایان و شقایقیان (Papaveraceae) که آلکالوئیدهای متنوع دارند و با آلاله‌سانان خویشاوند هستند.

منابعویرایش

  • برابرهای فرهنگستان زبان فارسی. فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان - دفتر هفتم. بخش اوّل: فارسی. تهران: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵.