باز کردن منو اصلی

شلو واتر بلک اوت

حبس نفس به هنگام غواصی، میزان CO2 در خون را افزایش می‌دهد. هنگامیکه در طول غواصی نفس خودرا نگاه دارید، بدن با استفاده از اکسیژن موجود در خون به کار خود ادامه می‌دهد اما CO2 را استفاده نمی‌کند این باعث می‌شود تا میزان CO2 در خون افزایش یافته و شما مجبور به تنفس شوید.

اما زمانی که شما تهویه تنفسی عمیق(hyperventilate)برای چندین بار متوالی می‌کنید، میزان CO2 بدن کاهش یافته که عدم وجود میزان کافی CO2 در خون باعث بروز عارضه هیپوکاپنیا (hypocapnia) شده که منجر به سیاهی رفتن چشم و ضعف می‌گردد (Shallow water black out).

برای جلوگیری از شلو واتر بلک اوت شما باید از تهویه تنفسی عمیق برای چندین بار متوالی(hyperventilate) پیش از غواصی خودداری کنید.

منابعویرایش