شماره شناسایی مالیات دهنده

شماره شناسایی مودیان مالیاتی (انگلیسی: Taxpayer Identification Number‎) (به اختصار TIN)شماره شناسایی است که در ایالات متحده آمریکا برای مقاصد مالیاتی استفاده می‌شود. این شماره همچنین به عنوان شماره شناسایی مودیان مالیاتی فدرالی نیز شناخته می‌شود. شماره شناسایی مودیان مالیاتی می‌تواند توسط سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت دارایی صادر شود. در قوانین ایالات متحده آمریکا(بخش 6109 الف آیین دارایی داخلی) آمده است که هر شخصی که مشمول مالیات است باید یک کد به او تخصیص بدهند که به صورت مناسبی شناسایی بشود. همچنین شماره حساب تأمین اجتماعی که طبق قانون صادر بشود نیز می‌تواند برای مقاصد این قانون استفاده شود. به صورت کلی شماره شناسایی مودیان مالیاتی می تواند: شماره تأمین اجتماعی (Social Security number (SSN)) شماره شناسایی مودیان مالیاتی(Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)) شماره شناسایی کارفرمایان(Employer Identification Number (EIN))که شماره شناسایی کارفرمایان فدرال هم نامیده می‌شود.

منابعویرایش