شناسه نامی است که برای مشخص کردن یک شی یا یک طبقه از اشیا استفاده می‌شود. منظور از شی یا اشیا ایده، شی فیزیکی (قابل شمارش) یا شی فیزیکی (غیر قابل شمارش) است. کوته‌نوشت ID اغلب برای اشاره به هویت (identity)، شناسایی (فرآیند تشخیص) یا یک شناسه استفاده می‌شود. شناسه می‌تواند واژه، حرف، عدد، نماد یا ترکیبی از این‌ها باشد. واژه، حرف، عدد، نماد می‌تواند از یک سامانه رمزنگاری پیروی کند یا به طور ساده فقط قراردادی باشد. اگر یک شناسه، از سامانه رمزنگاری پیروی کند به آن، کد می‌گویند. به عنوان مثال فرادادۀ ISO/IEC 11179 یک کُد است که جایگزینِ یک سامانه با نمادهای معتبر اما طولانی می‌شود.

فرادادهویرایش

کدها می‌تواند همراه خود فراداده داشته باشند.

جستارهای وابستهویرایش