شناسه حضیض

شناسهٔ حضیض با نماد ω (اُمِگا) زاویه‌ای است که با چرخش محور مدار پیرامون کانون (مرکز) به دست می‌آید. شناسهٔ حضیض هم‌چنین به عنوان زاویهٔ میان طول گره صعودی (با نماد Ω) و حضیض مدار تعریف می‌شود.[۱]

شناسهٔ با نماد ω نشان داده شده‌است.

پانویسویرایش

  1. "Argument of Perihelion". Swinburne University of Technology. Retrieved 6 November 2013.