شهاب

شهاب‌وارهٔ کوچک که وارد جو زمین می‌شود

شَهاب در ستاره‌شناسی به یک سیارک یا شهاب‌واره که وارد جو زمین می‌شود گفته‌می‌شود. به خط درخشانی که بر اثر ورود شهاب‌وار یا حرکت آن در جو ایجاد می‌شود شهاب ثاقِب گفته می‌شود.

شهاب در آسمان شب

قطعه‌های صخره یا فلز که در فضا شناورند شهاب‌واره (Meteoroid) نام دارند، زمانی که این قطعات وارد جو یک سیاره بشوند شهاب (Meteor) نامیده می‌شوند و زمانی که به سطح سیاره برخورد کنند شهاب‌سنگ نام می‌گیرند. گوی آتشینی که به هنگام گذر یک شهاب از جو پدید می‌آید اصطلاحا نشان سرخ نامیده می‌شود.

منابعویرایش

  • آسیموف، ایزاک، دانشنامه جهان، شماره ۴، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴خ، ص۳۲.

پیوند به بیرونویرایش