دوره دور میلیون سال پیش 
کوپرنیکی Copernican امروز - ۱۱۰۰
اراتوستنی Eratosthenian ۱۱۰۰ - ۳۲۰۰
رگباری Imbrian بالا ۳۲۰۰ - ۳۸۰۰
پایین ۳۸۰۰ - ۳۸۵۰
شهدی Nectarian ۳۸۵۰ - ۳۹۲۰
پیشاشهدی Pre-Nectarian گروه‌های حوضه‌ای Basin Groups ۳۸۵۰ - ۴۱۵۰
رازینه Cryptic ۴۱۵۰ - ۴۵۶۷

دوره شَهدی (Nectarian Period) یکی از دوره‌های زمان‌بندی زمین‌شناختی کره ماه است. این دوره از ۳۹۲۰ میلیون سال پیش تا ۳۸۵۰ میلیون سال پیش ادامه داشته است و دوره‌ای است که در آن بر اثر برخوردهای بزرگ اجرام فضایی، دریای شهد و دیگر حوضه‌های اصلی بر سطح کره ماه پدید آمده‌اند. پرتابه‌های برخوردی دوره شهدی بخش بالایی ناحیه پردهانه ارتفاعات کره ماه را تشکیل می‌دهند.

از آنجا که در بازه زمانی دوره شهدی شواهد بسیار کمی بر کره زمین یافته شده این اصطلاح برای گاه‌شماری زمین‌شناسی زمین کاربرد ندارد. با این حال دست‌کم در یک اثر علمی از این اصطلاح به عنوان یکی از تقسیمات غیررسمی ابردوران هادئن بر روی کره زمین استفاده شده است.[۱]

دانستنی‌ها

شهدی‌ها (The Nectarians) هم‌چنین نام یک «سازمان سری» در داستان «ظهور رایکاسن» (The Rise of Raikasen) است که هدف آنان حفظ تعادل در جهان است.

منابع

  1. W. Harland, R. Armstrong, A. Cox, L. Craig, A. Smith, D. Smith (1990). A Geologic time scale 1989. Cambridge University Press.
  • Wikipedia contributors, "Nectarian," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed September 4, 2013).