شهرستانی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شهرستانی منسوب به شهرستان است و به عنوان نام خانوادگی کاربرد دارد.

موارد کاربرد: