شهرستان مستقل

شهرستان مستقل اصطلاحی است که در سال ۱۸۸۹ در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند (به غیر از اسکاتلند) معرفی گشت و به معنای محله یا شهری بود که از نظارت و ادارهٔ شورای استان مستقل بود. اما طبق قانون ۱۹۷۲ دولت محلی تمامی شهرستان‌های مستقل در انگلستان و ولز منسوخ گشتند. اما این اصطلاح تا سال ۲۰۰۱ در ایرلند و تا هنگام اجرای قانون ۲۰۰۱ دولت محلی هنوز مورد استفاده بود. در اسکاتلند اصطلاح شهرستان بزرگ یا شهرستان کوچک برای دسته بندی شهرستان‌ها استفاده می‌شد.

نقشهٔ شهرستان‌های مستقل انگلستان در سال ۱۹۷۴ میلادی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش