شهرستان پرشینگ، نوادا

شهرستان پرشینگ یکی از شهرستان‌های ایالت نوادا در امریکاست. بر طبق آمارهای سال ۲۰۱۰ جمعیت این شهرستان ۶.۷۵۳ نفر بوده است. نام این شهرستان را از نام یکی از ژنرال‌های ارتش به نام جان جی. پرشینگ گرفته‌اند.

نمایی از ساختمان دادگاه شهرستان پرشینگ، در ایالت نوادا - ۲۰۰۸

منابع ویرایش

پیوند ویرایش