شهرستان کالین، تگزاس

شهرستان کالین در ایالت تگزاس آمریکا قرار دارد. بر طبق آمار ارائه شده از سوی اداره آمار آمریکا، جمعیت این شهرستان برابر با ۷۸۲.۳۴۱ نفر در سال ۲۰۱۰ بوده‌است.

نام ویرایش

نام این شهرستان برگرفته شده از نام شخصی به نام کالین مک‌کینی است. این شخص از جمله‌ی پنج نفری بود که پیش‌نویس استقلال تگزاس از مکزیک را تهیه و جزء کهن‌سال‌ترین شخص در بین ۵۹ نفری بود که آن را امضاء کردند (و در نتیجه جمهوری تگزاس تأسیس شد).

منابع ویرایش