شهرک (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

شهرک به شهرهای کوچک گفته می‌شود.

شهرک همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاها ویرایش

موارد دیگر ویرایش