شهریار بن تافیل

شهریار بن تافیل، یکی از حکام محلی عمان و امارت بود که تا سال ۴۴۷ هجری در مسند ماند تا سرانجام ترکان سلجوقی به رهبری قاورد به عمان حمله بردند و بعد از جنگی کوتاه، شهریار شکست دهند و به عمر حکومت وی پایان دادند بدین ترتیب کنترل تجارت دریایی خلیج فارس بدست سلجوقیان افتاد.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • خبیصی، محمد ابراهیم (۱۳۴۳). باستانی پاریزی، ویراستار. سلجوقیان و غز در کرمان. تهران: انتشارات طهوری.