طرح شهر شعاعی

(تغییرمسیر از شهر ستاره‌ای)

طرح شهر شعاعی[۱] یا شهر ستاره‌ای[۲] توسط لوکوربوزیه (۱۸۸۷–۱۹۰۰م)، پیشنهاد گردید. در طراحی لوکوربوزیه، شهر در اطراف خطوط آهن و شاهراه‌ها که به شکل شعاعی از مرکز شهر خارج می‌شد، شکل می‌گرفت.[۳]

ساختار طرح شهر شعاعیویرایش

در طرح شهر شعاعی، مناطق مسکونی در یک طرف خطوط آهن و شاهراه‌ها و مراکز صنعتی در طرف دیگر این خطوط قرار گرفته بود.

جابه جایی فردی در این طرح، در داخل شهر به سهولت صورت می‌گرفت، درحالیکه دسترسی اجتماعی به ندرت در نظر گرفته شده بود.[۴]

منابعویرایش

  1. radio-concentric plan
  2. http://www.aftabir.com/government/iran/geography/geopolitical/human_city_planning_solstice_difference.php
  3. کتاب حمل و نقل شهری، محمد سعید کاکر، دانشگاه پولی‌تخنیک کابل
  4. جزوه درسی حمل و نقل شهری، محمد سعید کاکر، دانشگاه پولی‌تخنیک کابل