شهسواران میز گرد

شوالیه‌های میز گرد به بخشی از افسانه شاه آرتور اشاره دارد که در آن بهترین شوالیه‌های قلمرو شاه آرتور دور میزی در کملات، به نام میز گرد، جمع می‌شدند. گرد بودن آن میز نمادی بود از برابر بودن رتبه همه حاضران جمع.

شوالیه‌های میز گرد
شاه آرتور و تمامی شوالیه‌هایش دور میز گرد
عنصر داستانی شاه آرتور
نخستین حضورRoman de Brut
سازندهوس
ژانرفانتزی
اطلاعات درون‌داستانی
نوعمیز خیالی
عناصر داستانشاه آرتور

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش