شهیاد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شهیاد واژه‌ای دوبخشی است که می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد.