شه‌پروانه‌ایان ایثومینی

شه‌پروانه‌ایان ایثومینی
Pterap.jpg
شه‌پروانه‌ایان ایثومینی، Ithomiini
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: پروانه‌سانان
بالاخانواده: پروانه‌وارها
تیره: فرچه‌پایان
زیرخانواده: شه‌پروانه‌ایان

شه‌پروانه‌ایان ایثومینی(نام علمی: Ithomiini) نام یک طایفه از زیرخانواده شه‌پروانه‌ایان است.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش