شورای رئیس‌جمهور برای آمادگی جسمانی، ورزش و تغذیه

شورای رئیس‌جمهور برای آمادگی جسمانی، ورزش و تغذیه (PCSFN) (انگلیسی: President's Council on Fitness, Sports, and Nutrition) از نهادهای دولتی آمریکایی است که هدف آن ترغیب آمریکاییان در همه سنین به فعالیت ورزشی است. هم اکنون مسئولیت این نهاد ورزشی را قهرمان سابق بدنسازی ، لو فریگنو برعهده دارد.[۱] این سازمان زیرنظر وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا فعالیت می کند.

لو فریگنو

تاریخچه ویرایش

این نهاد در دوره ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور تشکیل شد و تاقبل از سال ۲۰۱۰ شورای رئیس‌جمهور برای آمادگی جسمانی و ورزش نامیده می شد.

مسئولان نهاد ویرایش

منابع ویرایش