شورای عالی (شوروی)

(تغییرمسیر از شورای عالی شوروی)

شورای عالی شوروی، نام مشترکِ مهستان (مجلس قانون گذاری) جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی در کشور اتحاد جماهیر شوروی بود. این شوراهای عالی بر مبنای مدل شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، که در سال ۱۹۳۸ بنیان‌گذاری شده بود، شکل گرفتند و هم شکل و همسان بودند. نمایندگان مورد قبول شوروی در شوراهای عالی به صورت دوره ای در انتخابات‌های بدون رقیب انتخاب می‌شدند. نخستین انتخابات آزاد یا نیمه آزاد در اواخر سال دههٔ هشتاد میلادی در دورهٔ پرستوریکا برگزار شد. شوراهای عالی تا اندازهٔ زیادی سازمانهایی بودند که فرمان‌های داده شده به آن‌ها از سوی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی را برای هر جمهوری سوسیالیستی باز تأیید می‌کردند. شوراهای عالی به صورت نامتناوب (معمولاً دو بار در سال و برای چند روز) نشست داشتند و شواری رهبری شورای عالی را انتخاب می‌کردند تا در غیاب شورای عالی نقش آن را انجام دهد. بر پایهٔ قانون اساسی ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷ شوروی، شورای رهبریِ این شوراهای عالی، به عنوان شورای رهبری اتحاد جماهیر شوروی عمل می‌کردند. این شوراهای عالی همچنین هیئت وزیران را انتخاب می‌کرد. پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، بیشتر این شوراهای عالی مهستان (مجلس قانون گذاری) کشورهای استقلال یافته شدند.[۱]

شوراهای عالی شورویویرایش

شورای عالی جمهوری‌های خودمختار شورویویرایش

  • جمهوری خودگردان شوروی سوسیالیستی بشکیر: БАССР Юғары Советы
  • جمهوری خودگردان شوروی سوسیالیستی تاتار: ТАССР Югары Советы

منابعویرایش

  1. "Supreme Soviet". Wikipedia. 2018-08-15.