شوکران (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

شوکران گیاهی علفی و سمی از زیرتیرهٔ چتری‌ها و از جنس شوکران‌ها است.

شوکران همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: