شو ۲۰۵ لایو یک برنامه و شو از سری شوهای کمپانی دبلیودبلیوئی می‌باشد. این شو مخصوص کشتی گیران سبک‌وزن یا میان وزن می‌باشد. قابل توجه است که حد اکثر وزن ورزشکاران در این شو باید حد اکثر ۲۰۵lbs باشد.

لوگوی برنامه‌ی شو 205

نحوه ایجاد:

در گذشته تمامی ورزشکاران سبک‌وزن و میان وزن در برند دبلیودبلیوئی را (RAW) فعالیت داشتند تا این که تریپل اچ در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ این برند را ایجاد کرد و ورزشکاران سبک‌وزن و میان وزن به‌طور مستقل در این برند به فعالیت پرداختند.

این شو همزمان با شو دبلیودبلیوئی اسمک‌داون یعنی در روزهای سه شنبه پخش می‌شود.

قهرمان حال حاضر این برند سدریک الکساندر می‌باشد. به گفته ورزشکاران حرفه‌ای این کمپانی سدریک از استعدادهای خوب این شو است.

از ورزشکاران ایرانی این شو می‌توان به آریا داوری اشاره نمود.