تقسیم شدن هنگام بلوغ در طول خط موجود در ساختمان گیاه به منظور آزاد کردن محتویات آن را شکوفایی (به انگلیسی: Dehiscence) می‌نامند که در میوه، پرچم و مادگی رایج است.

شکوفایی برگه میوه استبرق دانه‌های درون آن را آشکار کرده است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش